OVER ONS & CONTACTGEGEVENS  -  PRIVACYBELEID  -  VEELGESTELDE VRAGEN MAN - VROUW

 

ALGEMENE VOORWAARDEN

 

 

1. Algemeen

 1. 1 Forvipz is een shopperservice zonder betrokkenheid met merkenhouders en met eigen leveringsvoorwaarde & garantiebepalingen. Er is dus geen garantie van merkenhouders van toepassing, enkel de garanties van Forvipz!

Om aan wettelijke bepalingen maar tevens kwaliteitsnormen te voldoen verkoopt Forvipz geen goederen waarvan Forvipz kan vast stellen dat ze niet origineel zijn. Om tevredenheid te garanderen is niet goed geld terug door middel van aankoopverzekering van toepassing. 

Forvipz garandeert binnen de Europese unie zonder douane problemen belastingvrij vanaf Nederland te leveren met track & trace.

1.2 Forvipz garandeert dat productdetails en kleur niets verschilt met producten uit winkels van merkenhouders. Desondanks kan Forvipz niet garanderen dat de kleuren van de artikelen precies hetzelfde zijn als de kleuren die op het computerscherm van de klant te zien zijn. Dit kan worden veroorzaakt door de beeldscherminstellingen op de computer van de klant, belichting, perceptie etc. Niet goed geld terug van toepassing volgens beleid algemene voorwaarde. 

1.3 Deze algemene voorwaarden (hierna te noemen: Voorwaarden) regelen alle contracten, leveringen en andere services die zijn overeengekomen tussen de klant en Forvipz.

1.4 Door het plaatsen van een order stemt de klant ermee in akkoord te gaan met en gebonden te zijn aan; deze beschreven algemene voorwaarden.

1.5 Forvipz behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken wijzigingen door te voeren in een willekeurig deel van de website. Vanuit zijn beleid ten behoeve van het updaten en verbeteren van de website, kan Forvipz deze voorwaarden wijzigen.

 

 2. Een contract afsluiten

2.1 Een contract komt pas tot stand wanneer de betaling succesvol is voltooid. Forvipz heeft het recht een levering te weigeren of deze te onderwerpen aan speciale voorwaarden, zonder opgaaf van redenen. Indien Forvipz niet in staat is het permanente of tijdelijke adres van de klant duidelijk vast te stellen, kan een bestelling niet worden geaccepteerd. Forvipz bevestigt de order van de klant per bericht.

2.2 Orderverwerkingen die om welke reden dan ook technisch of anderszins zijn onderbroken voordat de betalingsinstructies zijn voltooid, zijn onvolledig, zelfs wanneer de klant een orderbevestiging heeft ontvangen. Een dergelijke order wordt daarom in principe niet geleverd. Forvipz zal echter proberen contact op te nemen met de klant, om de betalingsinstructies te voltooien, zodat de levering kan plaatsvinden.

2.3 Alleen personen van 18 jaar en ouder kunnen een order plaatsen .

 

 3. Prijzen en kosten

3.1 De contractprijs is de huidige prijs op het moment waarop een order wordt geplaatst. Prijzen van artikelen zijn exclusief 21% BTW waarbij Forvipz als service belastingvrij uit Nederland zal leveren. De klant wordt geacht zelfstandig btw aangifte te doen indien gewenst.

3.2 De prijzen die zijn exclusief leverings- en administratiekosten.

3.3 Forvipz is niet gebonden aan de voorwaarden van zijn offerte indien sprake is van een druk-, zet- of programmeerfout op de website.

 

4. Betaalopties

4.1 Fovipz accepteer de volgende betalingen

Contant, IDEAL oversteekservice. Paypal, Creditcard & bankoverboeking

4.2 Wat houdt afrekenen met garanties in

Uw aankoop is 100% verzekerd bij betaling met IDEAL oversteekservice, Paypal of creditcard aankoopbescherming.

4.3 Waar afrekenen

Bij afhalen contant of per directe bankoverboeking afrekenen. 

Bij bestellen wordt de gewenste betaalwijze besproken en kan de klant in eigen vertrouwde omgeving afrekenen met IDEAL oversteekservice, Paypal, creditcard of per bankoverboeking.

 

5. Levertijd & traceeroptie

5.1 Levertijd

De levertijd bedraagt 5 tot 12 dagen per all in express. De klant hoeft enkel nog te tekenen bij ontvangst. 

5.2 Leveringskosten

Bestellingen boven de 500EU worden gratis geleverd. Voor alle overige bestellingen tot 5KG geldt 15 EU aan zend en afleverkosten.

5.3 Traceeroptie

Elke klant ontvangt enkele dagen voor levering een traceerlink waarmee de bestelling gevolgd kan worden via een overzichtelijk traceerschema.

5.4 Niet thuis?

Bent u verhinderd op de dag van levering dan kunt u via het traceerschema een andere afleverdatum inplannen of om afgifte bij een postpunt verzoeken.

Let hierbij op dat u zich dient te legitimeren bij het afhalen van een pakket  en dat de gelegitimeerde dezelfde persoon moet zijn als de persoon op de factuur / het verzendlabel. 

 

 6. Uitvoering van orders

6.1 Forvipz zal de orders van artikelen met de grootst mogelijke zorg verwerken.

6.2 Artikelen worden afgeleverd op het adres dat de klant heeft opgegeven.

6.3 Forvipz zal geaccepteerde orders zo snel mogelijk verzenden in de volgorde waarin deze zijn ontvangen.

6.4 De aflevertermijn die staat vermeld is slechts approximatief, en er geldt geen recht op vergoeding indien de feitelijke aflevering langer duurt.

 

7. Productgarantie & klachten

7.1 Productgarantie houdt in dat het product onbeschadigd ontvangen en minimaal een jaar gebruikt kan worden waarvoor het is bestemd. Dit onder voorbehoud van zorgvuldige gebruiks en onderhoudsnormen waarvoor de klant zelf aansprakelijk wordt geacht.

7.2 Vanzelfsprekend is ons doel iedere bestelling zo goed mogelijk te laten verlopen. Wij doen er dan ook alles aan om onze klanten tevreden te houden. Mocht je onverhoopt toch ergens niet tevreden over zijn dan kun je een klacht indienen bij de klantenservice. Dit graag schriftelijk gemotiveerd via whatsapp.

7.3 Bij een klacht kijken wij altijd naar de wettelijke garantie die van toepassing is op de klacht die je hebt ingediend. Dit wil zeggen dat het artikel datgene moet doen wat je in alle redelijkheid mag verwachten van het artikel. Daarnaast heb je alleen recht op garantie bij een gegronde klacht. Een klacht word niet in behandeling genomen wanneer deze veroorzaakt is door:

- Beschadiging door opzet of nalatigheid
- Onoordeelkundig gebruik of nalatig onderhoud
- Normale slijtage
- Beschadiging door het niet of niet juist in acht nemen van de gebruiksaanwijzing of wasvoorschriften

7.4 Nadat je een klacht bij ons hebt ingediend gaan wij deze samen met de fabrikant beoordelen. Is je klacht gegrond, dan vervangen wij het product binnen de garantietermijn.

7.5 Vervallen van service & garanties

Alle service & garanties komen te vervallen indien een klacht of uiting van ontevredenheid bij andere partijen wordt ingediend nog VOOR de klacht Forvipz duidelijk schriftelijk kenbaar is gemaakt en zodoende de mogelijkheid is ontnomen een klacht op te lossen.  Dus bij uiting van ontevredenheid wordt verwacht dat de klant Forvipz direct schriftelijk op de hoogte stelt en twee weken de tijd geeft tot het bieden van een oplossing.

Forvipz doet er vanzelfsprekend alles aan om klachten te voorkomen of zo spoedig mogelijk binnen twee weken naar redelijkheid en volgens algemene voorwaarden op te lossen.

 8. Recht om artikelen terug te sturen

8.1 De klant heeft het recht een artikel zonder opgaaf van redenen binnen veertien (14) dagen na aflevering terug te sturen naar Forvipz  Dit heeft tot gevolg dat de aankoop van dat artikel wordt geannuleerd en dat de klant het bedrag dat hij reeds betaald heeft voor de artikelen terugkrijgt. 

8.2 Wij wijzen de klant erop dat retour recht niet van toepassing is indien op verzoek van de klant voor de laagste prijs is geleverd of indien een product speciaal op verzoek van en voor de klant is gemaakt, bijvoorbeeld tags met initialen of andere persoonlijke verzoeken.  Verzendkosten voor de geretourneerde artikelen zijn voor kosten koper.

8.3 De klant kan een artikel ook terugbrengen of ruilen. Het is niet mogelijk om een contante vergoeding te krijgen voor artikelen die retour komen. Na ontvangst en controle van de artikelen wordt het te vergoeden bedrag binnen 14 dagen op de rekening van de klant teruggestort.

8.4 Artikelen die na de genoemde 14-daagse periode worden teruggestuurd naar Forvipz worden niet vergoed.

8.5 Artikelen moeten worden teruggestuurd voorzien van alle labels (let hierbij op dat ook het Retour label niet verwijderd mag zijn).

8.6 Artikelen die worden geretourneerd moeten zich in de staat bevinden die in het algemeen geaccepteerd wordt ter goedkeuring van de artikelen voor normaal gebruik, zoals het passen van artikelen in conventionele winkels. Als een klant een dergelijk recht om een artikel te retourneren wil uitoefenen, moet het artikel naar Forvipz worden geretourneerd samen met alles wat oorspronkelijk met het artikel werd meegeleverd, in de originele staat en verpakking.

8.7 Forvipz heeft het recht een geretourneerd artikel te weigeren of om dit naar de klant terug te sturen als het artikel gebruikt lijkt, niet is voorzien van de originele labels, of schade vertoont die is veroorzaakt door de klant, of als de klant zich niet heeft gehouden aan de instructies voor het retourneren van het artikel, zoals die zijn gegeven door Forvipz.

8.8 Het retourrecht voor geld terug komt te vervallen bij ieder product dat voor handelprijs dan wel de laagste prijs is afgenomen en ieder prodct dat wordt afgehaald. Hierbij is indien gewenst enkel ruilen mogelijk.  Alle garanties en 100% geld terug geboden indien de consumenten - adviesprijs is betaald.

 

 9. Foutieve aflevering

Indien Forvipz  een artikel aflevert dat niet overeenstemt met het artikel dat besteld is, of als het artikel beschadigd is of gebreken vertoont, dient de klant dit zo snel mogelijk per whatsapp  aan klantenservice Forvipz te laten weten. Forvipz zal het product kunnen ruilen of de aankoopprijs vergoeden.

 

 10. Overmacht

10.1 Forvipz is niet verantwoordelijk tegenover de klant en pleegt geen contractbreuk door een vertraging in de uitvoering of verzuim van de nakoming van een van zijn verplichtingen met betrekking tot artikelen voortkomend uit een oorzaak die buiten de redelijke controle vanForvipz valt.

10.2 Indien Forvipz niet in staat is zijn verplichtingen uit hoofde van het contract uit te voeren vanwege een oorzaak die buiten zijn redelijke controle valt, zal Forvipz de klant zo snel als praktisch mogelijk is schriftelijk van dit feit op de hoogte stellen nadat dit is ontdekt.

10.3 Als het onvermogen om zijn verplichtingen uit hoofde van het contract na te komen vanwege een oorzaak die buiten de redelijke controle van Forvipz valt, twee maanden nadat de klant een bericht ontvangt aanhoudt, dan kan de klant of Forvipz het contract schriftelijk opzeggen zonder aansprakelijk te zijn tegenover de ander.

 

 11. Privacy

11.1 Door een order te plaatsen, verleent de klant Forvipz  het recht om waar nodig zijn persoonsgegevens te gebruiken. Deze gegevens worden alleen bewaard voor zover dit nodig is om de doelen te bereiken waarvoor de gegevens worden verkregen en verwerkt door Forvipz, dat wil zeggen de uitvoering van het contract, voor marketingdoeleinden en voor het handhaven van het contact met de klant.

11.2 De volledige tekst van het privacybeleid van Forvipz vindt u op onze website.

 

 12. Bedrijfsinformatie

FORVIPZ
Chopinplein 4
4102CP Culemborg NL (op afspraak)
Whatsapp +31626291364
Website www.forvipz.com

 

© 2017 - 2020 FORVIPZ | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel